تبلیغات
گروه طرفداران کره - گروه گرلزجنیریشن(snsd)

گروه گرلزجنیریشن(snsd)

بیوگرافی اعضای گروه SNSD

نام: YoonA 
موقعیت در گروه :هم خوان
ملقب: Deer Yoona, Him Yoona, Goddess Yoong
زبان:کره ای و انگلیسی و ژاپنی و چینی
تاریخ تولد: May 30, 1990 
قد:166cm
وزن:47km
گروه خونی:B
مدرسه: Daeyoung High School , 2nd Year
منبع انجمنKPOP

نام: Jessica제시카
موقعیت در گروه :خواننده اصلی
ملقب:Ice Princess, Sica, Sicachu, Ajumma
زبان:کره ای و انگلیسی و ژاپنی و چینی
تاریخ تولد:April 18, 1989 
قد:163cm
وزن:45 km
برادر یا خواهر :خواهر کوچکتر
گروه خونی:B
مدرسه:Korea Kent Foreign School, Graduated

نام: YuRi 권유리
موقعیت در گروه :هم خوان و رهبر رقص
ملقب: Black Pearl & Kkamyool & Kkamchi & Ggab-Yul
زبان:کره ای و انگلیسی و ژاپنی و چینی
تاریخ تولد: December 5, 1989 
قد:167cm
وزن:45km
گروه خونی:AB
مدرسه : NeungGok High School, Graduated (2008 

 

نام :SooYoung 수영
موقعیت در گروه :هم خوان
ملقب: ShikShin (Food God), NaSoo (Interrupter
زبان:کره ای و انگلیسی و ژاپنی و چینی
تاریخ تولد: February 10, 1990 
قد:170cm
وزن:48km
گروه خونی:o
مدرسه: Jungshin All-Girls High School 

نام: Tiffany티파니
موقعیت در گروه :هم خوان 
ملقب:Spongebob Hwang, Fany Fany Tiffany, Human Jukebox, Mushroom, Tiffiana, JumFany, AjumNy, Ddilfany, Bam Fany
زبان:کره ای و انگلیسی و ژاپنی و چینی اسپانیایی
تاریخ تولد: August 1, 1989 
قد:160cm
وزن:50km
سرگرمی:فلوت
مدرسه Korea Kent Foreign School, Graduated, Middle School - South Pointe (US), High School - Diamond: Bar (US

نام:Sunny 써니
موقعیت در گروه :هم خوان
زبان:کره ای و انگلیسی و ژاپنی و چینی
تاریخ تولد :May 15, 1989
قد: 158 cm
وزن:43km
سرگرمی:شنا و ورزش و بازی های ودئویی
مدرسه: Baehwa All-Girls High School

نام: TaeYeon 태연 
موقعیت در گروه :رهبر گروه و خواننده اصلی
ملقب به: Umma, Ajumma, Kid Leader, Tete, MungTaeng (Dumb Taeyeon), Taeng, Byeon Taeng 
زبان :کره ای و انگلیسی و چینی و ژاپنی
تاریخ تولد: March 9, 1989
محل زندگی: Jeonrado Jeonju 
قد:162cm
وزن:44km
گروه خونی:o
مدرسه: هنرستان Jeonju
سرگرمی:شنا 

نام: HyoYeon(효연
موقعیت در گروه :هم خوان و رقاص اصلی
ملقب:Princess Fiona, Dancing Queen
زبان:کره ای و انگلیسی و ژاپنی و چینی
تاریخ تولد :September 22, 1989 
قد:158cm
وزن:48km
گروه خونی:AB
مدرسه: 2004.3~8 Studied Mandarin Chinese in Beijing, China

 نام :Seo Hyun 서현
موقعت در گروه :رهبر خواننده
ملقب:Maknae
زبان:کره ای و انگلیسی و ژاپنی و چینی
تاریخ تولد: June 28, 1991 
قد:168cm
وزن:48KM
گروه خونی:A
مدرسه:Daeyoung High School

منبع : http://shadi-snsd.blogfa.com , http://shinee-girl.blogfa.com[ چهارشنبه 18 شهریور 1394 ] [ 02:30 ب.ظ ] [ پروانه ]