تبلیغات
گروه طرفداران کره - چندتا تست برای گروه دابل اس

چندتا تست برای گروه دابل اس

http://www.quotev.com/quiz/3377380/How-well-do-you-know-ss501S-kim-kyu-jong/

بچه هااین یه لینکه مربوط به تست دابل اس هست درمورد اینه که شما چقدرکیم کیوجونگ رومیشناسید

ماله خودم که هشتاددرصد شد لطفا شماهم نتایجتونو بگید

http://www.quotev.com/quiz/720042/How-Much-Do-You-Know-About-Heo-Young-Saeng/

این یکی هم درباره این هکه چقدریونگ سنگو میشناسید ماله من که40درصدبود ماله شما چطور؟

 

http://www.quotev.com/quiz/614277/Which-501-members-is-your-NamJa-ChinguBoyFriend/

این یکی هم تست اعضا هست درمورد اینه که کدوم اعضا دوست پسره مناسبی براتون میشه ماله من که هیون جونگ بودماله شماچطور؟

 

اhttp://www.quotev.com/quiz/661568/How-Much-Do-You-Know-About-SS501-D/

این یکی درباره ی اینه که چقدردابلو میشناسیدماله من که کامل شد

 

 

http://www.quotev.com/quiz/3436487/کدوم-یکی-از-اعضای-دابل-اس-دوست-دارن/

اینم تست اعضا هست میگه که کدوم اعضا ازشماخوشش میاد ماله من که بازم هیونگ جونگ بودآخه چچچرررااا؟؟

 

موضوع: گروه دابل اس، خواننده های کره،
برچسب ها: تست های دابل اس،