تبلیغات
گروه طرفداران کره - رفتاره دبل اس باشما قسمت 2

رفتاره دبل اس باشما قسمت 2

بخونیدش باحاله

ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻫﺎﺷﻮﻥ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﺰﻧﯿﻦ:

ﻟﯿــــــﺪﺭ(ﻫﯿﻮﻥ ﺟﻮﻧﮓ): ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺑﺎﻫﺎﺗﻮﻥ ﺣﺮﻑ ﻧﻤﯿﺰﻧﻪ...ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻔﺖ ﻭ ﻣﺠﺎﻧﯽ...ﻗﻬﺮ ﻗﻬﺮ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﻗﯿﺎﻣﺖ!

ﯾﻮﻧﮓ ﺳﻨــــﮓ: ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﻭﻟﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﺩﻻ‌ﯾﻠﺘﻮﻥ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﻩ

ﮐﯿﻮ ﺟﻮﻧــــــﮓ: ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺳﻌﯽ ﺩﺭ ﺭﻓﻊ ﺍﻭﻥ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﺟﻮﻧــــــﮓ ﻣﯿﻦ: ﺟﻠﻮﯼ ﺷﻤﺎ ﻭﺍﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﻮﻥ ﻧﻤﯿﺪﻩ ﻭﻟﯽ ﻣﯿﺮﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻗﺪﻡ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻭ ﯾﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﻪ ﻭﻗﺖ ﻧﺒﯿﻨﯿﻨﺶ

ﻫﯿﻮﻧـــــﮓ ﺟﻮﻥ: ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺯﯾﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﻭ ﺍﺯﺗﻮﻥ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﺑﻄﺘﻮﻥ ﯾﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺪﯾﻦ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻫﺎﺷﻮﻥ ﻣﯿﺮﯾﺮﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻭ ﯾﻬﻮ ﺗﻮ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﻧﻘﺶ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺸﯿﻦ:

ﻟﯿــــــﺪﺭ(ﻫﯿﻮﻥ ﺟﻮﻧﮓ): ﺑﻬﺘﻮﻥ ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ 

ﯾﻮﻧﮓ ﺳﻨــــﮓ: ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻭ ﺩﺳﺘﺸﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﯿﮑﻨﻪ 

ﮐﯿﻮ ﺟﻮﻧــــــﮓ: ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﭼﮏ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﯾﻪ ﻭﻗﺖ ﺯﺧﻤﯽ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﯿﻦ.

ﺟﻮﻧــــــﮓ ﻣﯿﻦ: ﺗﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺧﻮﺩﺷﻢ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﻧﻘﺶ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺸﻪ!ﻭﻟﯽ ﺁﺧﺮﺵ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﺗﻮﻥ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﯿﻦ

ﻫﯿﻮﻧـــــﮓ ﺟﻮﻥ: ﺍﯾﻨﻢ ﻣﺜﻪ ﮐﯿﻮﺟﻮﻧﮓ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﮐﻨﺎﺭﺗﻮﻥ ﻣﯿﺎﺩ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻪ.: اگر بخواهی خرید کنی
کیم هیون جونگ بیرون منتظر می مونه تا خریدتون تموم بشه 
هئو یونگ سنگ هر چیزی براتون می خره 
کیم کیو جونگ اون کیفهbelanjaanmu با خودش میره و همه جا باهاتون میاد 
پارک جونگ مین برای خودش ۱ لباس می خره 
کیم هیونگ جون براتون لباس انتخاب می کنه

وقتی که برای اتفاقی جشن می گیرن
کیم هیون جونگ متنی از زندگی نامه خودش می نویسه و بهت می ده 
هئو یونگ سنگ ۱ استادیو موسیقی اجاره می کنه که پیانو داشته باشه و براتون اهنگ می خونه 
کیم کیو جونگ بهتون گل می ده و وقتش رو با تو می گذرونه 
پارک جونگ مین برای رقص و شام بیرون می بردتون 
کیم هیونگ جون اهنگ می نویسه و براتون می خونه

وقتی که ناراحتی
کیم هیون جونگ بدون این که بفهمی یواش یواش شروع می کنه به خندوندنتون 
هئو یونگ سنگ کاری می کنه که لبخند بزنید 
کیم کیو جونگ بدون این که علت ناراحتیتون رو بپرسه بغلتون می کنه 
پارک جونگ مین هر کاری می کنه که شما لبخند بزنید 
کیم هیونگ جون علت ناراحتیتون رو می پرسه و بهتون توجه می کنه تا احساس بهتری داشته باشید


:اگر گشنتونه
کیم هیون جونگ رامن درست می کنه 
هئو یونگ سنگ غذای مجلل براتون درست می کنه 
کیم کیو جونگ می پرسه چی دوست داری بخوری و براتون می خره 
پارک جونگ مین یک چیزی پیدا می کنه تو خونه و می ده که بخورین 
کیم هیونگ جون زنگ می زنه تا یک چیزی بیارن

وقتی بهشون می گی دوست دارم
کیم هیون جونگ یک لبخند شیرین می زنه و دستشو دور شونتون می ذاره 
هئو یونگ سنگ نزدیک می شه و لبتونومی*****ه می کنه 
کیم کیو جونگ بغلتون می کنه 
پارک جونگ مین از شما تشکر خواهد کرد 
کیم هیونگ جون می گه دوست دارم و گو نتون رو می*****ه می کنه

وقتی می خواد بگه دوست دارم
کیم هیون جونگ به طور مستقیم نمی گه ولی با عملش نشون می ده
هئو یونگ سنگ در گوشتان زمزمه می کند 
کیم کیو جونگ روبه روی شما با سر پایین و با حالت خجالت می گه دوست دارم
پارک جونگ مین می گه من دوست دارم
کیم هیونگ جون با یک صدای بامزه می گه دوست دارم[ سه شنبه 31 شهریور 1394 ] [ 01:29 ق.ظ ] [ پروانه ]